Uliczki dniem i nocą rozbrzmiewały muzyką

Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Snuje się za nim jak smród za wojskiem i to znaczy ja nie wiem, co się za wojskiem snuje, nigdy nie wąchałam, kulturystyka ale podobno się snuje, wszyscy mówią. Ludzie przeważnie nie są źli, po prostu czasem dają się porwać jakiejś idei. Podczas gdy jedne media tracą na znaczeniu zyskują na nim inne, a firma przeprowadzająca kampanie reklamowe musi wiedzieć, do jakiego środka się odwołać! Zupełnie jakby coś było w powietrzu i można było narąbać się od samego oddychania? A potem przychodzi etap pozbywania się słów, oczyszczania się z konwencji i struktur języka mówionego i pisanego w celu uzyskania wolności wyrazu dla idei w sposób wizualny. Pięknie zapowiadająca się kampania zaczyna kulturystyka i fitness forum przypominać te z lat 80-tych, niesamowity projekt graficzny otrzymuje oprawę rodem z średniowiecza. W sytuacji wyrażenia
przez Bundestag votum nieufności dla Kanclerza i nie wybrania nowego Kanclerza Prezydent na wniosek rządu i za zgodą Bundesratu może ogłosić stan wyższej konieczności ustawodawczej dla projektu ustawy odrzuconej przez Bundestag, pomimo że rząd nadał jej charakter pilny. Z czego bierz, grzeszny człowiecze, tę naukę, abyś nie w dalekości, ale w pobliżu żony szukał, bo jeśli złą i fryjowną dostaniesz, nieraz na nią zapłaczesz, jako płakał oto filozof, gdy mu swarliwa niewiasta aquam sordidam na głowę w gniewie wylała. Wounded Knee oznaczało, że Indianie byli suplementy i odżywki forum zdecydowani poszukiwać swojego miejsca w świecie, że ogłosili swoje wyzwolenie jeśli nie fizyczne, to duchowe od przeszłości i że wkraczają oto przed światem w nową fazę istnienia, której dotąd im odmawiano. Naszemu istnieniu odmówiona jest niewinność, nigdy nie nastaje w nim wiosna, pragnienia zawsze splatają się z nienawiścią do siebie i wstr 81;tem?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s